Category Archives: WORDPRESS

NÉN/GIẢM DUNG LƯỢNG HÌNH ẢNH

Nếu website hoặc blog của bạn sử dụng nhiều hình ảnh thì không thể bỏ qua thủ thuật nén hình ảnh này để làm website nhẹ hơn và điều đó nhằm mục đích tải nhanh hơn website. Bạn có thể chọn 2 cách nén là nén trực tiếp trên máy tính và nén bằng plugin :

  1. Nén trực tiếp trên máy thì bạn có thể dùng phần mềm FILEMinimizer Picture. để nén trên máy tính rồi thực hiện upload lên như bình thường.
  2. Nén bằng plugin : bạn muốn nén tự động bằng plugin thì các bạn có thể dùng WP Smush.ItEWWW Image Optimizer. Sau khi cài đặt, mỗi lần upload ảnh lên nó sẽ tự động nén . Hoặc có thể sử dụng Bulk Optimize trong phần Media để nén tất cả hình ảnh có trên host.

Nên đọc:

TỐI ƯU DATABASE

Trong một thời gian dài, database của bạn sẽ sinh ra một số thành phần rác được lưu vào đó sau mỗi lần thực thi lệnh từ máy chủ. Vì vậy không có gì quý hơn là hãy chủ động dọn dẹp nó sau một thời gian nhất định. Mình thường dọn database khoảng 1 tuần 1 lần. Bạn có thể sử dụng các plugin sau đây để dọn dẹp database:

Ngoài ra, có một lưu ý là khi bạn cài plugin bất kỳ vào thì nó sẽ tự động sinh ra một cột dữ liệu trong table wp_options, nhưng khi tháo plugin ra thì các cột dữ liệu này vẫn giữ nguyên. Vì vậy mỗi lần tháo plugin, tốt nhất bạn nên dùng thêm plugin WP Options Editor để xóa các cột dữ liệu không còn sử dụng.

Xem thêm: Tối ưu bảng wp_options cho WordPress