Nếu website hoặc blog của bạn sử dụng nhiều hình ảnh thì không thể bỏ qua thủ thuật nén hình ảnh này để làm website nhẹ hơn và điều đó nhằm mục đích tải nhanh hơn website. Bạn có thể chọn 2 cách nén là nén trực tiếp trên máy tính và nén bằng plugin :

  1. Nén trực tiếp trên máy thì bạn có thể dùng phần mềm FILEMinimizer Picture. để nén trên máy tính rồi thực hiện upload lên như bình thường.
  2. Nén bằng plugin : bạn muốn nén tự động bằng plugin thì các bạn có thể dùng WP Smush.ItEWWW Image Optimizer. Sau khi cài đặt, mỗi lần upload ảnh lên nó sẽ tự động nén . Hoặc có thể sử dụng Bulk Optimize trong phần Media để nén tất cả hình ảnh có trên host.

Nên đọc: