Sunny Luthra

Nguyễn Anh Nhật

Lập Trình Viên Website

I am a fully professional freelance creative User Interface Designer & Developer, Involving with latest web designing and technologies is a great, feel free to contact creative.

[email protected]

Email Address

shivakira.95

Facebook Profile

namxanh178

Skype Handle

Work Experience

 • Freelance Web Designer
  2009-2010

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sodales urna non odio egestas tempor. Nunc vel vehicula ante.

 • Python Programmer
  2010-2011

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sodales urna non odio egestas tempor. Nunc vel vehicula ante.

 • Social Media Lunatic
  2011-2012

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sodales urna non odio egestas tempor. Nunc vel vehicula ante.

 • Being Awesome
  2012-Till Death

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sodales urna non odio egestas tempor. Nunc vel vehicula ante.

Education

 • NoUse School
  2001-2002

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sodales urna non odio egestas tempor. Nunc vel vehicula ante.

 • Super Useless College
  2002-2008

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam sodales urna non odio egestas tempor. Nunc vel vehicula ante.

Địa Chỉ

19/1 Hồ Đắc Di, Phường An Cựu, Thành Phố Huế, Việt Nam

Số Điện Thoại

0165-408-0252
0128-828-5959

Về Bản Thân Tôi

Tôi yêu thích làm việc, vì vậy đừng ngần ngại liên hệ với tôi dù chỉ 1 email.